BioNanoMed Catalunya

L'aliança de la nanobiomedicina a Catalunya

Membres

Cercar


Els actors que han impulsat aquesta aliança són:

Advancell

www,advancell.net - Clara Campas / Ana Vila

Empresa biotecnològica que amb tecnologia pròpia i innovació tracta necessitats no resolts en salut i benestar, amb productes i serveis eficients i de valor afegit. Es nodreix de descobriments del seu entorn acadèmic per millorar-los, desenvolupar-los i llicenciar-los a tercers o portar-los al mercat.

Aromics

www.aromics.es - Carme Plasencia | carme.plasencia@aromics.es

Applied Research using Omic Sciences (AROMICS) és una empresa biotecnològica de Barcelona especialitzada en l’aplicació de la genómica i la proteòmica en la recerca i desenvolupament de nous fàrmacs i mètodes diagnòstic per a salut humana. AROMICS centra la seva activitat principalment en tres àrees terapèutiques : l’oncologia, les malalties infeccioses i les neurodegeneratives.

  Activitats:

 • Biotecnologia
 • Salut humana
 • Salut animal
 • Altres
 • Desenvolupament de fàrmacs
 • Dispositius biosensors

  Tecnologies:

 • Nanotecnologia
 • Altres
 • Ciències òmniques
 • Biologia molecular
 • Biologia cel·lular
 • Biotecnologia
 • Biosensors

BioCenit

www.biocenit.cat - Anna Guardiola | anna.guardiola@urv.cat

(Catalan, Spanish, EU and US funding agencies) encompass activities related to computational biomodeling, environmental engineering and biostatistics and have the purpose of identifying and quantifying the interactions of biological systems with chemicals and nanomaterials. Thus, BioCenit is active in the fields of Bio and Nanoinformatics, Complex Systems, Biostatistics, Operations Research and Systems Biology.

Biokit

www.biokit.com - Pau Brugera | pbruguera@biokit.com

Biokit és una companyia dedicada al diagnòstic in vitro que desenvolupa immunoassaigs innovadors i d’alta qualitat, tant propis com d’altres fabricants de dispositius originals, per a la serologia infecciosa, la química clínica, la immunoquímica i proves de coagulació. La companyia està especialitzada en la producció i purificació d’antígens i anticossos, ELISA, aglutinació en làtex i quimiluminiscència

  Activitats:

 • Biotecnologia
 • Salut humana

  Tecnologies:

 • Biomaterials
 • Altres

CENTRE D’INVESTIGACIONS EN BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR PER NANOMEDICINA (CIBBIM-NANOMEDICINA) (VHIR)

www.cibbim.eu - Simó Schwartz Jr. | sschwartz@ir.vhebron.net 

Els nostres projectes i les nostres patents actuals (13) se centren en la identificació de nous biomarcadors de malalties i nous objectius terapèutics, i el desenvolupament de nous plantejaments d’administració i selecció de medicaments per a aplicacions clíniques en oncologia i malalties rares.

  Activitats:

 • Biotecnologia
 • Salut humana
 • Teràpies farmacèutiques o biològiques
 • Diagnòstic in vitro
 • Diagnòstic per la imatge
 • Altres

  Tecnologies:

 • Anàlisi in silico
 • Bioestadística
 • Bioinformàtica
 • Genòmica
 • Biomaterials
 • Nanotecnologia
 • Pèptids i proteïnes
 • Proteòmica
 • Altres

Centre QCI (IQAC-CSIC)

www.iqac.csic.es/qci - Conxita Solans | conxita.solans@iqac.csic.es

- Autoagregació de molècules tensioactives i dispersions col•loïdals. Utilització com a plantilles per preparar materials avançats nanoestructurats. - Modificació de superfícies mitjançant tractaments químics i físics (plasma).

  Activitats:

 • Cosmètica
 • Medi ambient
 • Alimentació i nutrició
 • Salut humana

  Tecnologies:

 • Biomaterials
 • Nanotecnologia

CERETOX (CENTRE DE RECERCA EN TOXICOLOGIA)

www.pcb.ub.cat/ceretox - Alce Coloma Ibarz | acoloma@pcb.ub.cat

El CERETOX es posiciona com un centre de recerca, d’ innovació i serveis en toxicologia, al servei tant del sector públic com del privat (sector farmacèutic, alimentari, cosmètic, veterinari, material sanitari i gestió mediambiental). La prioritat del centre és l’ assessorament, disseny i realització d’estudis toxicològics a mida. L’oferta tecnológica principal és: TOXICOLOGIA EXPERIMENTAL IN VIVO & IN VITRO / SCREENING TOXICOLÒGIC PRELIMINAR DE MOLÈCULES BIOACTIVES / ECOTOXICOLOGIA / RECERCA EN NANOTOXICOLOGIA / RECERCA, QUALITAT I SEGURETAT ALIMENTÀRIA I INFORMES D’EXPERT I D’ANÀLISI DEL RISC. El centre està certificat per a Bones Pràctiques de Laboratori (BPL) per a estudis d’ecotoxicitat (Medicaments Veterinaris).

  Activitats:

 • Biotecnologia
 • Cosmètica
 • Medi ambient
 • Alimentació i nutrició
 • Salut humana

Consorci Biopol de L'Hospitalet de Llobregat

www.biopol.cat - Ramon López Lozano | rlopez@biopol.cat

Impulsem i facilitem la creació d’empreses des de l’àmbit de la recerca i assistencial (la bionanomedicina en particular), així com l’atracció d’empreses del sector en un context que a més de les pròpies institucions intervenen, entre d’altres, l’Ajuntament de L-H, la Cambra de Comerç i patronals de les PIME territorial (AEBALL, CataloniaBio i FENIN).

ENDOR NANOTECHNOLOGIES SL

www.endornanotech.com - Judith Sendra | judith.sendra@endornanotech.com 

El programa principal EDS per a sistemes terapèutics és un innovador sistema d’administració per als agents amb un gran potencial d’aplicació en oncologia. L’EDS és un sistema d’administració avançat per a agents terapèutics, tant petites molècules com agents biològics (medicaments orgànics, siRNA, proteïnes o anticossos monoclonals).

  Activitats:

 • Salut humana
 • Teràpies farmacèutiques o biològiques
 • Productes sanitaris / dispositius mèdics
 • Diagnòstic in vitro

  Tecnologies:

 • Nanotecnologia
 • Química medicinal

GP PHARM / LIPOTEC

 www.gp-pharm.com - Ferran Pons 

GP Pharm és una companyia biofarmacèutica espanyola del Grup Lipotec. Les nostres activitats estan centrades en la recerca, desenvolupament, fabricació i comercialització de productes injectables en els camps de la urologia i l’oncologia, alguns d’ells basats en sistemes d’alliberament propis. Aquestes plataformes tecnològiques inclouen microesferes i liposomes.

  Activitats:

 • Salut humana

GRUP D’INTERACCIONS BIO/NO-BIO PER A MEDICINA REGENERATIVA CEL·LULAR (IBEC)

www.ibecbarcelona.eu  -  Josep A. Planell  | info@ibecbarcelona.eu

Aproximació multidisciplinar amb l’objectiu de proporcionar biomaterials intel·ligents de tercera generació per a l’enginyeria de teixits i la medicina regenerativa. Disseny de superfícies avançades de polímers amb eines i tècniques a escala nanomètrica per a la seva funcionalització i caracterització.

  Activitats:

 • Biotecnologia
 • Salut humana
 • Productes sanitaris / dispositius mèdics
 • Altres

  Tecnologies:

 • Biofísica
 • Biomaterials
 • Cristal·lografia
 • Nanotecnologia
 • Pèptids i proteïnes

GRUP DE BIOMEDICINA CEL·LULAR (IBEC)

www.ibecbarcelona.eu  - Daniel Navajas  | info@ibecbarcelona.eu

Estudi de les propietats mecàniques dels teixits de les vies respiratòries i dels pulmons i els canvis que es produeixen en el context de la disfunció mecànica relacionada amb les malalties respiratòries. Desenvolupament i aplicació de nanotecnologia d’avantguarda i tècniques biofísiques avançades per investigar el comportament mecànic de les cèl·lules i les seves interaccions mecàniques amb el microambient.

  Activitats:

 • Biotecnologia
 • Salut humana
 • Diagnòstic per la imatge

  Tecnologies:

 • Biofísica
 • Nanotecnologia

GRUP DE CÀNCER HEREDITARI (ICO-IDIBELL-IMPPC)

 Gabriel Capellá | gcapella@idibell.cat 

Caracterització molecular d’al·lels de risc moderat de predisposició al càncer colorectal: I1307K com a sistema model. Cerca de nous gens que predisposin al càncer familiar de mama o colorectal. Quantificació del risc en la neurofibromatosi. Impacte psicològic de les consultes genètiques.

  Activitats:

 • Biotecnologia
 • Salut humana
 • Teràpies farmacèutiques o biològiques
 • Diagnòstic in vitro

  Tecnologies:

 • Anàlisi in silico
 • Bioestadística
 • Bioinformàtica
 • Genòmica
 • Proteòmica

GRUP DE NANOBIOELECTRÒNICA I BIOSENSORS (INSTITUT CATALÀ DE NANOTECNOLOGIA)

http://www.icn.cat/~bioelectronics/bio_home.php - Arben Merkoçi | arben.merkoci.icn@uab.es 

Desenvolupament de sensors i biosensors basats en nanomaterials eficients i de baix cost, inclosos els laboratoris en un xip per a diagnòstic, vigilància del medi ambient, seguretat i garanties entre altres aplicacions industrials.

  Activitats:

 • Biotecnologia
 • Medi ambient
 • Salut humana
 • Diagnòstic in vitro
 • Salut animal
 • Teràpies farmacèutiques o biològiques

  Tecnologies:

 • Biomaterials
 • Bioprocessos
 • Nanotecnologia
 • Pèptids i proteïnes

GRUP DE NANOBIOENGINYERIA (IBEC)

www.ibecbarcelona.eu  -  Josep Samitier  | info@ibecbarcelona.eu

Convergir i acoblar micro-nano-biosistemes per desenvolupar aplicacions de nanomedicina amb gran potencial. Es combina l’experiència en biosensors i en integració per produir solucions de laboratori en un xip per realitzar diagnòstics en el punt d’assistència. El grup també treballa per proporcionar eines per a la funcionalització de biomaterials a escala nanomètrica, proporcionant claus físiques i químiques per controlar el desenvolupament cel·lular.

  Activitats:

 • Salut humana
 • Diagnòstic in vitro

  Tecnologies:

 • Biomaterials
 • Nanotecnologia

GRUP DE NANOBIOSENSORS I APLICACIONS BIOANALITÍQUES (CIN2-CSIC; CIBER-BBN)

www.cin2.es/biosensores - Laura M. Lechuga | laura.lechuga@cin2.es

Desenvolupament tecnològic de biosensors nanofotònics (plasmònics i basats en silicona) i biosensors nanomecànics sobre la base de la tecnologia adequada, integració en plataformes situades al punt d’assistència i la seva aplicació en els diagnòstics clínics reals. S’han posat en marxa dues spin-offs.

  Activitats:

 • Biotecnologia
 • Medi ambient
 • Salut humana
 • Diagnòstic in vitro

  Tecnologies:

 • Nanotecnologia
 • Òptica i fotònica

GRUP DE NANOBIOTECNOLOGIA I DIAGNÒSTIC BIOMOLECULAR (INSTITUT DE QUÍMICA AVANÇADA DE CATALUNYA-CSIC)

www.iqac.csic.es/amrg - Pilar Marco | Pilar.marco@cid.csic.es

Nous plantejaments i estratègies per millorar els mètodes i dispositius de diagnòstic basats en la combinació d’avenços micro/nanotecnològics i biotecnològics per crear materials (bio)híbrids funcionals en què els senyals òptics o elèctrics es puguin enregistrar com a conseqüència d’esdeveniments específics de bioreconeixement. Desenvolupament d’anticossos amb propietats específiques per a cada pacient

  Activitats:

 • Biotecnologia
 • Alimentació i nutrició
 • Salut humana
 • Productes sanitaris / dispositius mèdics
 • Diagnòstic in vitro
 • Salut animal
 • Diagnòstic in vitro
 • Altres

  Tecnologies:

 • Biomaterials
 • Bioprocessos
 • Nanotecnologia
 • Pèptids i proteïnes

GRUP DE NANOMEDICINA MOLECULAR I MATERIALS ORGÀNICS (NANOMOL)

www.icmab.es/nanomol -  Jaume Veciana | vecianaj@icmab.es 

  Activitats:

 • Química fina
 • Alimentació i nutrició
 • Salut humana
 • Teràpies farmacèutiques o biològiques
 • E-salut / electromedicina
 • Salut animal
 • Teràpies farmacèutiques o biològiques
 • Productes sanitaris / dispositius mèdics
 • E-salut / electromedicina

  Tecnologies:

 • Biofísica
 • Biomaterials
 • Nanotecnologia
 • Química medicinal

GRUP DE NANOSONDES I NANOCOMMUTADORS (IBEC)

www.ibecbarcelona.eu  - Pau Gorostiza / Fausto Sanz  | info@ibecbarcelona.eu

Desenvolupament d’eines a escala nanomètrica per estudiar sistemes biològics. Aquestes eines inclouen instrumentació basada en sondes de proximitat, com la microscòpia i espectroscòpia d’efecte túnel electroquímic que estem aplicant a l’estudi dels òxids metàl·lics i les proteïnes redox.

  Activitats:

 • Biotecnologia
 • Salut humana
 • Diagnòstic per la imatge

  Tecnologies:

 • Nanotecnologia
 • Òptica i fotònica

Grup de Química d'Acids Nucleics, IQAC, CSIC

www.iqac.csic.es/index.php?option=com ogngrups&view=detall grup&Itemid=81&cid=47&lang=en - Ramon Eritja | recgma@cid.csic.es

Disseny de DNA i RNA modificats per la inhibició de la expressió génica (antisense, RNA de interferència), i el anàlisi i disseny de estructures de DNA en solució i en superfícies. Disseny d’inhibidors del mecanismes de reparació del ADN.

  Activitats:

 • Biotecnologia
 • Salut humana
 • Teràpies farmacèutiques o biològiques

  Tecnologies:

 • Biofísica
 • Cristal·lografia
 • Altres

HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

www.hospitalclinic.org - Joan Bigorra | bigorra@clinic.ub.es

Recerca traslacional sobre càncer, malalties GI i hepàtiques, malalties cardiovasculars i pulmonars, neurociències, diabetis, trastorns metabòlics, malalties infeccioses. Cirurgia, imatge mèdica, telemedicina, recerca sobre el sistema de salut.

  Activitats:

 • Bioinformàtica
 • Biotecnologia
 • Salut humana
 • Teràpies farmacèutiques o biològiques
 • Productes sanitaris / dispositius mèdics
 • Diagnòstic in vitro
 • Diagnòstic per la imatge
 • E-salut / electromedicina

IDIBELL

www.idibell.cat - Gabriel Capella gcapella@idibell.cat

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca en medicina cel·lular, on la recerca bàsica d’alt nivell està al servei de preguntes clíniques rellevants i del desenvolupament econòmic. Els principals socis científics de la fundació són la Universitat de Barcelona, l’Institut Català d’Oncologia i l’Institut Català de la Salut (Hospital Universitari de Bellvitge).

LEITAT

www.leitat.org - Francesc Mitjans | fmitjans@leitat.org

Anticossos monoclonals, models cel·lulars, models in vivo, ADME, models de seguretat cel·lular. Projectes europeus FP7 en marxa: NANOPOLYTOX, NANOTHER i NANOTEST. Projectes nacionals en marxa: VACMON, NANOMOLECULAR, ROBOCELL i ROBIOCAT

  Activitats:

 • Biotecnologia
 • Medi ambient
 • Alimentació i nutrició
 • Salut humana
 • Teràpies farmacèutiques o biològiques
 • Productes sanitaris / dispositius mèdics
 • Diagnòstic in vitro
 • Diagnòstic per la imatge

  Tecnologies:

 • Biomaterials
 • Bioprocessos
 • Bioremediació
 • Nanotecnologia
 • Pèptids i proteïnes

PLATAFORMA DE NANOTECNOLOGIA

http://www.pcb.ub.edu/homePCB/live/en/p905.asp Alvaro Mata | amata@pcb.ub.es 

Our group is focused on combining top-down and bottom-up approaches to design and develop novel materials and devices for tissue engineering, drug discovery, and regenerative medicine.

  Activitats:

 • Biotecnologia
 • Salut humana
 • Teràpies farmacèutiques o biològiques
 • Diagnòstic in vitro
 • Cosmètica
 • Productes sanitaris / dispositius mèdics

  Tecnologies:

 • Biomaterials
 • Nanotecnologia
 • Pèptids i proteïnes

TECIL, TECNICAS CIENTIFICAS PARA LABORATORIO S.A.

www.tecil.com - Rosa Passarell | rosap@tecil.com

Disseny i fabricació de un analitzador de clor en suor pel diagnóstic de la fibrosi quistica basat en microsensors de un sol us.

  Tecnologies:

 • Nanotecnologia