BioNanoMed Catalunya

L'aliança de la nanobiomedicina a Catalunya

Una aliança oberta a tothom

La nanobiomedicina és una de les fortaleses de la recerca a Catalunya, comunitat que ha estat pionera dins l’Estat en crear centres focalitzats en la integració multidisciplinar de nano i biotecnologia, i que actualment són referents internacionals. Barcelona és la segona ciutat del món d’origen de publicacions científiques sobre nanobiomedicina després de Boston (segons dades de PubMed). Igualment, hi ha un nombre creixent d’empreses biotecnològiques i químico-farmacèutiques que fan recerca o usen la nanotecnologia en els seus processos.

Foto1 Foto1 Foto1

En base a aquestes potencialitats, impulsades per les entitats que fan recerca en nanotecnologia i nanobiomedicina, s’ha constituït BioNanoMed Catalunya, aliança de la nanobiomedicina a Catalunya, que neix amb el propòsit de desenvolupar d’impulsar aquest sector dins de la BioRegió de Catalunya.

Visió

Potenciar les sinergies entre grups i centres de recerca, hospitals i empreses a Catalunya per crear noves oportunitats d’investigació i negoci en nanobiomedicina i per incrementar la visibilitat internacional.

Missió

Esdevenir una plataforma de visibilitat de la recerca en nanobiomedicina a Catalunya Definir la posició catalana en les àrees relacionades d’investigació, innovació i transferència, a fi d’establir prioritats d’internacionalització i incrementar l’eficàcia del sistema. Defensar els interessos comuns dels integrants davant de les administracions locals, nacionals e internacionals, per aconseguir la seva consideració en els programes de treball i instruments de finançament.

Amb el suport de:

Biocat Ajuntament de BarcelonaSuport XarxaAcc10